1. Krijn de Groot

Samen voor een duurzame en open faculteit.

Ik ben Krijn de Groot, derdejaars Future Planet Studies student met als major aardwetenschappen. Door mijn opleiding ken ik het belang en de noodzaak van duurzame ontwikkelingen maar al te goed. Ik ben van mening dat de universiteit een voorbeeldfunctie heeft met betrekking tot duurzaamheid. Daarom vind ik dat er een plek moet komen waar deskundigen, van verschillende universiteiten en kenniscentra, hun kennis op het gebied van duurzaamheid met elkaar kunnen delen. Op deze manier ontstaan er mogelijk nieuwe (academische) verbindingen en kunnen deskundige elkaar én studenten inspireren met hun ideeën en bevindingen.

Bovendien sta ik voor onderwijskwaliteit, die met de transitie naar volledig Engelstalig onderwijs mogelijk in gevaar komt. Het Science Park moet een open en duurzame faculteit worden, waar onderwijskwaliteit centraal staat. Als ik word verkozen dan zal ik er alles aan doen om van het Science Park deze faculteit te maken!

 

2. Willemijn Beks

Onderwijskwaliteit is LIEF.

Ik ben Willemijn Beks, vierderjaars student Kunstmatige Intelligentie. In mijn bestuursjaar bij studievereniging VIA heb ik geleerd dat het soms veel nut kan hebben om te zorgen dat er inbreng is vanuit de studenten in het bestuurlijke proces van onze universiteit.

Ik loop inmiddels al een tijdje rond op Science Park en ik vind het een hele fijne plek, waar zeker nog heel veel beter kan. Ik wil me dan ook een jaar lang gaan inzetten van het nog beter maken van Science Park en proberen sommige zaken omtrent het onderwijs beter geregeld te krijgen!

3. Feline Lindeboom

Kleinschalige besluitvorming; voor breed gedragen beslissingen.

Ha lieve mensen! Mijn naam is Feline Lindeboom en ik loop sinds 2014 rond op het prachtige Science Park; in eerste instantie als student Bèta-Gamma, maar inmiddels ook geïntegreerd tot officieel Wiskundige. Waar dat in de hedendaagse Nederlandse politiek soms lijkt te worden vergeten, is politiek er voor iedereen. Als ik in de studentenraad kom, wil ik me daarom graag hardmaken voor inspraak vanuit alle lagen van de samenleving – in dit geval de faculteit – en daarbij voor beslissingen die breed gedragen worden. Hiernaast meen ik dat mijn visie vanuit zowel de opleiding Bèta-Gamma als de opleiding Wiskunde een interessante toevoeging kan bieden op vooral onderwerpen aangaande de inrichting van het onderwijs.

Tot slot: over het algemeen ben ik een tevreden student en ik loop met veel plezier op het Science Park rond. Toch is het altijd tijd voor verandering en ik zie het als een voorrecht om in de studentenraad veranderingen namens studenten op een kritische, constructieve manier in goede banen te leiden.

 

4. Casper van Eijden

Op eigen wijze LIEF.

Ik ben Casper van Eijden en ik ben eerstejaars Bèta-gamma. Op het mooie Science Park maak ik als interdisciplinaire student kennis met vele disciplines. Hier heb ik geleerd dat alle disciplines hun eigen sterke aspecten hebben en daarom vind ik het belangrijk dat iedereen zijn eigen vakken volgt en dat iedereen hier de benodigde tijd voor krijgt. Verder is het essentieel dat de mening van studenten wordt meegenomen in de besluitvorming. Voor veel onderwerpen geldt dat de input van studenten nog te weinig wordt meegenomen en er is gebleken dat dit beter kan worden gedaan. Dit wil ik graag verbeteren.

 

5. Nina Wagenaar

Studeren is meer dan een papiertje halen.

Lieve lezer, ik ben Nina, tweedejaars Future Planet Studies student met de major Kunstmatige Intelligentie. Ik heb veel en brede interesses en merk in mijn omgeving dat ik niet de enige ben. Daarom vind ik dat studenten vanaf jaar 1 de ruimte moeten krijgen om zelf hun studie in te delen en te verrijken met extracurriculaire activiteiten. Als de student hiervoor kiest zou dit hen ook niet moeten beperken in de masterkeuze, een bachelordiploma zou immers genoeg moeten zijn om een master te kunnen doen. Bij alle besluiten die over onderwijs gaan moet de kwaliteit voorop staan. Dit geldt met name voor de internationalisering en verengelsing van de faculteit. Beslissingen moeten zoveel mogelijk decentraal genomen worden. Opleidingen weten zelf wat voor hen het beste werkt.

 

6. Martijn Brehm

LIEFer decentraal.

Hoi, ik ben Martijn en ik ben tweedejaars Informatica student. Net als iedereen heb ik tijdens mijn opleiding veel dingen opgemerkt die beter kunnen : een docent die zijn vak veel te chaotisch organiseert, een chronisch te kort aan (groeps)werkplekken, een ongelijke verdeling van werkdruk over al je vakken. Ik denk dat veel van de problemen die wij als studenten ervaren ontstaan door centrale beslissingen waar studenten geen rol in hebben gespeeld. Daarom geloof ik dat wanneer studenten beter gehoord worden, en wanneer wij de kans krijgen om iets te doen aan onze problemen, het onderwijs ontzettend verbeterd kan worden. Ik hoop mij een jaar lang in te mogen zetten om de mogelijkheid hiertoe te verbeteren.

 

7. Simon Wittkamp

Luisteren, verbinden, verbeteren.

Mijn naam is Simon Wittkamp en ik zit in het derde jaar van de bachelor Wiskunde. Als lid van de opleidingscommissie van wiskunde heb ik gemerkt dat opleidingen beperkt worden door regels die hen opgelegd zijn van bovenaf. Dit is niet ideaal. Opleidingsdirecteuren en andere betrokkenen weten wat het beste is voor de studie, dus die zouden ook meer zelf moeten kunnen beslissen.Opleidingen moeten meer vrijheid krijgen en daar wil ik mij voor inzetten als lid van de studentenraad. Daarnaast wil ik zorgen dat de contacten tussen verschillende opleidingen onderling en met de studieverenigingen in stand blijven of zelfs verbeteren. Dit is belangrijk omdat verschillende instanties binnen de universiteit elkaar verder kunnen helpen en hierbij ook van elkaar kunnen leren.

Wat ik ook belangrijk vind is dat de studentenraad benaderbaar is voor iedereen. Ik wil de zichtbaarheid van de FSR verbeteren. Als studenten klachten hebben, moeten ze altijd terecht kunnen bij de raad zodat we de faculteit nog beter kunnen maken.

 

8. Yoshua Maas

Beter kwalitatief overzichtelijk onderwijs

Hallo, ik ben Yoshua, eerstejaars KI-student. De FNWI is een flinke faculteit en daardoor divers, vooral in studieaanbod. Onderwijskwaliteit mag door deze omvang niet onder druk komen te staan. Toch is dit vaak het geval en om dat te voorkomen vind ik dat het beheer minder gecentraliseerd moet zijn. Centrale besluiten met onvoorziene gevolgen lijken immers meer regelmaat dan
uitzondering. Daarnaast vind ik het van belang dat er bepaalde vormen van consistentie zijn binnen de faculteit. Zo moet er duidelijker worden aangegeven wat de voertaal van een vak is, in welke taal opdrachten ingeleverd of tentamenvragen beantwoord moeten worden en bovenal dat hoorcolleges in belabberd Engels voorkomen worden.

 

9. Alex Dekker

 

 

 

 

10. Katinka den Nijs

 

 

 

 

11. Kjeld Oostra

 

 

 

 

12. Bibian Borst

 

 

 

 

13. Demi Kruijer

 

 

 

 

14. Lilian Kingma

 

 

 

 

15. Babette Mooij

 

 

 

 

16. Sascha Nijdam

 

 

 

 

17. Roan de Jong

 

 

 

 

18. Kyah Smaal

 

 

 

 

19. Noa Visser