1. Anne-Ruth Meijer

Samen voor goed onderwijs.

Ik ben Anne-Ruth Meijer, derdejaars student Kunstmatige Intelligentie.  In de afgelopen drie jaar heb ik gemerkt dat studenten als een van de beste weten wat verbeterd kan worden aan hun opleiding.  Ik vind dat de faculteit zoveel mogelijk moet doen om deze kennis te verzamelen en vervolgens in te zetten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Om deze reden vind ik het belangrijk dat de zichtbaarheid van de FSR vergroot wordt en dat studenten weten waar ze terecht kunnen.  Zo werken we samen aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Ik wil me graag inzetten om een jaar lang zo goed mogelijk de stem van de studenten te vertegenwoordigen om het onderwijs op Science Park nog beter te maken.

2. Pjotr van der Jaght

Studeren is leren met elkaar, over elkaar en van elkaar.

Hey! Ik ben Pjotr, net klaar met 3 jaar Biomedische Wetenschappen en ik heb het nog altijd heel erg naar mijn zin op het Science Park. Studeren is een tijd waarin je veel leert binnen een discipline, maar ik vind dat het niet makkelijk genoeg is/genoeg gestimuleerd wordt, om te ontdekken hoe ver interesses van studenten reiken buiten hun eigen discipline. Ik denk namelijk dat we heel veel van elkaar kunnen leren, maar ook over onszelf als we meer kans krijgen onszelf te ontplooien op andere gebieden en hiermee misschien wel nieuwe interesses opdoen, want ja wie weet er nou echt zeker wat die later wil worden?

Verder vind ik dat we op het Science Park veel bezig zijn met duurzaamheid en dit is een trend die ik zeker door wil zetten door het stimuleren van innovatieve ideeen en verspreiden van kennis over duurzaamheid op het Science Park.

 

3. Ilya Janssen

Vrij en open onderwijs voor zelfontplooiing.

Mijn naam is Ilya Janssen en ik ben tweedejaars Bèta Gamma student. Ik heb gekozen voor de major Politicologie en ben daarom elke dag bezig met wat er speelt in de wereld en onze samenleving. Wat de laatste tijd veel vergeten wordt, is dat diversiteit op een positieve manier kan bijdragen aan de maatschappij en in het geval van onderwijs zorgt voor een bredere blik en meer inzichten. Dit is de reden dat ik me in wil zetten voor een open en inclusieve faculteit met goed onderwijs.

Wat voor mij ook bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs is de vrijheid om je te kunnen ontwikkelen op de universiteit. Als interdisciplinaire student weet ik hoe leuk het is om van meerdere disciplines te leren en ik vind daarom ook dat iedere student de mogelijkheid moet hebben om dit te kunnen doen. Een student moet zich niet belemmerd voelen in de keuze van vakken door het BSA en een gemiddeld eindcijfer om een Master te kunnen doen. Studeren gaat om zelfontwikkeling en -ontplooiing, niet om het halen van een diploma.

4. Erik Kooistra

Ik ben Erik Kooistra, eerstejaars student Master Computer Science. Ik heb onder andere in de OC van de bachelor informatica plaatsgenomen en heb in het bestuur van VIA gezeten.

Ik loop nu al een tijdje rond op sciencepark en vind het een erg fijne plek. Maar er is nog veel te verbeteren, zo komen er steeds meer studenten op sciencepark maar groeit sciencepark niet mee. Het lijkt me leuk om me nog een jaar in te zetten om sciencepark nog een leukere plek te maken.

5. Lotte Philippus

Meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Hoi, ik ben Lotte Philippus en ik ben derdejaars student Kunstmatige Intelligentie. Ik heb in de afgelopen jaren gemerkt dat studeren veel meer is dan alleen maar studiepunten halen, en ik vind dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om zich in te zetten voor extracurriculaire activiteiten. Een diploma halen is natuurlijk waarom je hier bent, maar persoonlijke ontwikkeling is net zo belangrijk.

Verder vind ik het belangrijk dat studenten weten wat hun rechten zijn en waar ze terecht kunnen als ze ergens mee zitten, of dat nou feedback, kritiek, of iets anders is. Daarom zou de zichtbaarheid van de FSR en de structuur binnen de UvA vergroot moeten worden. Hierdoor kunnen we de faculteit nog beter maken.

6. Sophie van Tilburg

Inclusiviteit, open communicatie en beweeglijkheid

Hoi Lieve medestudenten! Ik ben Sophie van Tilburg, tweedejaars student Bèta-Gamma. Wat ik het belangrijkst vind is samen te vatten in het woord inclusiviteit. Ik vind het belangrijk dat de universiteit inclusief is in de zin dat ik graag zou zien dat mensen met verschillende achtergronden, opvattingen en eigenschappen zich welkom voelen op de universiteit. Ook zie ik graag dat besluitvorming op de universiteit inclusief is, dus dat de belangen van studenten goed vertegenwoordigd worden, daarom wil ik graag in de Facultaire Studenten Raad.

Hierbij hoort voor mij ook dat  je als student de ruimte krijgt om mee te denken over wat voor jou relevant is om te leren. Dat er ruimte is voor constructieve feedback en verandering, want de wereld om ons heen is continu in beweging en de universiteit kan dus niet stilstaan, want hier wordt continu de nieuwe generatie onderzoekers opgeleid.

Ik wil ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich gehoord voelen en het gevoel hebben dat hun stem telt, zodat we samen tot oplossingen kunnen komen voor de problemen die op ons pad komen, Goede en open communicatie is naar mijn idee erg belangrijk hiervoor. Om met open oren en een ontvangende houding te kunnen luisteren naar de behoeften van anderen, ook als die niet overeenkomen met mijn eigen opvattingen. Ik hoop het komende jaar hiermee bezig te mogen zijn vanuit de Facultaire Studenten Raad.

7. Pepijn de Reus

Je studententijd is meer dan alleen punten halen.

Ik ben Pepijn de Reus, eerstejaars bèta-gamma met een major Kunstmatige Intelligentie. In mijn eerste jaar ontdekte ik dat er binnen de universiteit weinig ruimte is om je buiten je vakken om te ontwikkelen. Omdat het doel is dat je binnen 3 jaar je diploma haalt, is er weinig ruimte voor het volgen van extra vakken, het hebben van relevante (vrijwilligers)werkervaring en commissies.

Graag zou ik hier verandering in willen brengen door te zorgen dat Honoursvakken voor iedereen open staan, en de kans te geven voor meer persoonlijke ontwikkeling binnen de studies.

8. Daan Rademaekers

Samen naar een duurzamere en betere faculteit

HeyHey, ik ben Daan Rademaekers, eerstejaars Future Planet Studies student. Vanuit mijn opleiding krijg ik veel mee over duurzame ontwikkelingen en de noodzaak hiervan. De UvA en de FNWI zouden meer moeten doen om de universiteit en de samenleving te verduurzamen. De kennis die hier wordt opgedaan over duurzaamheid zou breder verspreid moeten worden. Duurzame initiatieven van studenten zouden ook meer hulp moeten krijgen van de UvA. Daar wil ik me in de FSR hard voor maken. Daarnaast zou de universiteit interdisciplinariteit meer moeten promoten. Het moet makkelijker worden voor studenten om vakken van andere opleidingen in hun eigen curriculum op te nemen.

9. Jasper Claessen

 Neem de tijd voor onderwijskwaliteit.

Mijn naam is Jasper Claessen en ik ben eerstejaarsstudent Bèta-gamma. Ik loop pas net rond op het Science Park, maar heb tijdens mijn interdisciplinaire studie al over een grote breedte aan disciplines onderwijs mogen genieten. Ik ben blij met de keuzeruimte die mij bij Bèta-gamma geboden wordt, en zou graag zien dat meer opleidingen op het Science Park dit voorbeeld volgen. Dit geeft de studenten meer zeggenschap over hun eigen opleiding, en daarmee ook meer ruimte tot zelfontplooiing. Ook ben ik van mening dat er meer ruimte moet zijn voor het doen van extracurriculaire activiteiten en dat langstuderen minder moet worden afgestraft.

10. Jolein Rau

Alleen jij kent je eigen weg.

Hey, ik ben Jolein en ik ben eerstejaars wiskunde student. In de korte tijd die ik nu hier op Science Park heb gestudeerd, mocht ik kennis maken met veel studenten van verschillende disciplines. Ik heb geleerd hoe elke student zijn studie zeer verschillend in wil vullen en hoe het huidige systeem niet voor iedereen even geschikt is. Daarom zou ik me graag binnen de FSR willen inzetten voor meer flexibiliteit in de studie, zodat iedereen zijn eigen weg kan kiezen.

11. Casper van Eijden

Op eigen wijze LIEF.

12. Simon Wittkamp

Stem LIEF om te zorgen dat de studentenraad gevuld wordt met capabele personen die zich inzetten voor het verbeteren van de faculteit.

13. Willemijn Beks

Lief voor de fnwi

14. Max Laboyrie

Hand in hand voor LIEF

15. Veerle Groot

Diversiteit moeten we doen!

16. Feline Lindeboom

Kleinschalige besluitvorming; voor breed gedragen beslissingen.

17. Nina Wagenaar

Studeren is meer dan een papiertje halen

18. Nima Motamed

Onderwijs met inclusiviteit én kwaliteit

19. Jhaleesa Alberg

Kennis is macht. Kijk zo veel mogelijk om je heen. Probeer de wereld zo goed mogelijk te begrijpen. Dat is iets wat ik van jongs af aan meerdere malen heb gehoord. Interdisciplinariteit en zelfontwikkeling stimuleren is een pre voor een goede universiteit als je het aan mij vraagt!

20. Jeroen de Nobel

Hoi! Ik ben Jeroen de Nobel, derdejaars FPS’er met een Aardwetenschappen major en al bijna muurbehang rondom het Science Park. Ik geloof dat wij als studenten ons adviesrecht moeten waarborgen en moeten blijven strijden voor een steeds betere universiteit.  Daarom steun ik de studentenpolitiek. Laat jij je stem horen!?