Kandidaten FSR FNWI 20/21

Met trots presenteren we de kandidaten van LIEF voor de facultaire studentenraadsverkiezingen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor het academisch jaar 20/21.

Op deze pagina vind je informatie over de kandidaten en wat hun persoonlijke prioriteiten zijn voor het komende jaar. Als je meer wilt weten over het programma wat de kandidaten samen opgesteld hebben kun je hier verder lezen.

Stemmen kan van 8 t/m 12 juni 2020 hier.


1. Gerben Koopman

Voor een democratische raad.

Niemand kijkt gek op als ik zeg dat het de bedoeling is dat studenten kunnen kiezen wie hen representeert. Zeker met dingen die direct over ons als studenten gaan. Bij LIEF stellen we als onze prioriteiten mentale gezondheid, zelfontplooiing, goede faciliteiten, en nog meer. Maar dit hoeft natuurlijk niet ieders mening te zijn. Daarom zou ik in mijn raadsjaar er naar streven meer dan twee partijen in de raad te hebben.

We geloven dat een beetje competitie gezond kan zijn, en verwelkomen graag nieuwe perspectieven in de raad.


2. Sara dos Santos Gigante

Studeren is een vorm van zelfontplooiing. Daarom vind ik het belangrijk om ruimte te creëren voor studenten om extracurriculaire vakken te volgen.

Hee, ik ben Sara dos Santos Gigante, tweedejaars Beta-Gamma student met een major in Sociologie. Ik loop al twee jaar met plezier rond op de universiteit, zowel het Science Park als het Roeterseiland. Door mijn achtergrond in Bèta-Gamma is interdisciplinariteit een van de speerpunten waar ik meer aandacht aan zou willen besteden. Studeren is een vorm van zelfontplooiing. Daarom vind ik het belangrijk om ruimte te creëren voor studenten om extracurriculaire vakken te volgen. Aankomend jaar in de studentenraad zou ik meer aandacht willen besteden aan het informeren van studenten over het vinden van een balans tussen studeren en zelfontwikkeling.


3. Manish Jhinkoe-Rai

Een pessimist ziet in elke kans de moeilijkheden. Een optimist ziet in elke moeilijkheid de kansen.

Ik ben Manish Jhinkoe-Rai en zit in mijn masterfase van de studie Chemistry. In de afgelopen jaren is de hoeveelheid van informatie en de kwaliteit van informatie toegenomen; ook al wordt er vaak gesproken over nepnieuws. Deze trend zal zich blijven voortzetten in de komende tijd. Ook op de universiteit zijn er veel bekende zaken onbekend. In het komende jaar, een relatief korte periode, zal ik mij inzetten om ervoor te zorgen dat informatie beter gestructureerd kan worden. Dit is de rode draad van mijn betoog voor het komende jaar. ‘Waarom zou je opnieuw het wiel willen uitvinden?’ Veel dingen zijn mogelijk, maar alleen een pessimist zal nadenken in problemen. Denken in oplossingen en kansen is veel beter. Daarom is het handig om als volgt te denken: ‘Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan?’
Door al eerder deel te hebben genomen aan een FSR, ben ik ervan overtuigd dat ik met ervaring en kennis samen met mijn andere toekomstige FSR-leden heel wat kan bereiken. Deze ervaring en kennis zal ik inzetten om ervoor te zorgen dat de faculteit er alles aan doet om onderwijs kwalitatief te veranderen en studenten meer te kunnen laten genieten van ‘studievrijheid’.
Een mooiere Science Park en een mooiere faculteit is toch een ieders wens?


4. Chris Rotgans

Studeren moet leuk zijn

Ik ben Chris Rotgans, tweedejaars Biomedische Wetenschappen. In mijn tijd op Science Park heb ik gemerkt dat als er dingen verkeerd gaan, studenten zelf vaak het beste weten wat zij nodig hebben om de faculteit hierin te verbeteren. 

Studeren draait niet alleen om binnen drie jaar je papiertje halen, jezelf kunnen ontwikkelen is een belangrijk onderdeel van deze levensfase. Daarom vind ik het belangrijk dat studenten zich op meerdere gebieden kunnen ontwikkelen, ook buiten hun eigen opleiding. Verder vind ik dat studenten moeten weten waar ze terecht kunnen met hun (mentale) problemen en daarmee ook snel geholpen worden. Openheid, bereikbaarheid en interdisciplinariteit zullen hierbij van belang zijn voor een betere faculteit.


5. Robin Wacanno

Niet alleen klagen, maar ook werken aan een oplossing

Hoi, ik ben Robin, een derdejaars student bij de bachelor Informatica. Ik heb gedurende de afgelopen drie jaar erg van studeren genoten. Je krijgt op de universiteit de kans je kennis te verbreden en/of te verdiepen in een breed scala aan onderwerpen. Studeren doe je niet alleen om aan het einde van de rit een papiertje te bemachtigen, maar ook om jezelf te ontplooien. 

Graag zet ik mij in om ervoor te zorgen dat iedereen zich op een fijne manier op de UvA kan ontwikkelen. De voorbije twee collegejaren heb ik mij hier binnen de opleidingscommissie van mijn bachelor aan gewerkt, en zou dit graag komend jaar binnen de FSR voor alle studenten van de FNWI voortzetten.


6. Jolein Rau

Alleen jij kent je eigen weg

Hoi! Ik ben Jolein, tweedejaars wiskundestudent. In de twee jaren die ik nu hier heb gestudeerd, heb ik kennis met mogen maken met veel verschillende studenten en is het voor mij alleen maar duidelijker geworden dat iedereen een andere weg wil volgen. De ene student wil graag nominaal studeren, terwijl een ander graag de tijd wil nemen om er naast bijvoorbeeld bestuurservaring op te kunnen doen. Sommige studenten willen zich graag in hun discipline verdiepen, anderen zijn geïnteresseerd in interdisciplinaire ontwikkeling.

Niet alleen denk ik dat het beleid ruimte moet bieden voor iedereen, ook moeten studenten goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden die zij hebben. Door mijn ervaring in de medezeggenschap op verschillende niveaus, heb ik een goed beeld kunnen krijgen van het beleid en de problemen waar studenten tegenaan kunnen lopen. Alsnog wil ik me ook volgend jaar graag weer inzetten om veel input vanuit studenten te kunnen verzamelen, zodat iedereen zijn eigen weg kan volgen. Want uiteindelijk kent alleen jij je eigen weg.


7. Sophie van Tilburg

Voor een toegankelijke faculteit

LIEF staat voor mij voor een groep mensen met een open, maar ook kritische blik. Een groep mensen die zich een jaar in wil zetten om de faculteit en het onderwijs toegankelijker te maken, mogelijkheden te creëren voor interdisciplinariteit en extracurriculaire activiteiten, en die streeft naar een decentraal beleid voor breed gedragen beslissingen.

Het afgelopen jaar heb ik mijn tijd al in mogen zetten om de belangen van de studenten te behartigen. Dit jaar, doordat we met de twee facultaire partijen te weinig kandidaten hebben om de raad te vullen, wil ik me inzetten tot we een geschikte raadsassistent vinden om de taken over te nemen.

Mijn persoonlijke prioriteiten voor de tijd die ik (hopelijk) nog aan de raad mag besteden zijn sociale veiligheid, promotie van de FSR onder studenten en het Facultair Strategisch plan dat eraan komt.


8. Daan Rademaekers

Beter onderwijs met meer mogelijkheden

HeyHey, Ik ben Daan Rademaekers, tweedejaars student Future Planet studies met een major future society. Afgelopen jaar heb ik in de FSR hard gewerkt om de onderwijskwaliteit te verbeteren en de belangen van de student te vertegenwoordigen. Volgend jaar wil ik graag voorzetten waar ik dit jaar aan ben begonnen. Zo worden veel regels uit de onderwijs- en examenregelingen niet goed nageleefd, wordt er te weinig gedaan met de vak evaluaties en zijn er nog te veel belemmeringen om extra curriculaire vakken te volgen. Volgend jaar wil ik me nog een tijdje inzetten om onder andere deze dingen aan te pakken.


9. Pieter Out

LIEF voor interdisciplinariteit op elk niveau


10. Thomas Out

Samen voor LIEF


11. Simon Wittkamp

Stem LIEF om te zorgen dat de studentenraad gevuld wordt met capabele personen die zich inzetten voor het verbeteren van de faculteit.


12. Babette Mooij


13. Maureen Minnema

LIEF is er voor onderwijskwaliteit, LIEF is er voor jou


14. Jeroen de Nobel

Hoi! Ik ben Jeroen de Nobel, derdejaars FPS’er met een Aardwetenschappen major en al bijna muurbehang rondom het Science Park. Ik geloof dat wij als studenten ons adviesrecht moeten waarborgen en moeten blijven strijden voor een steeds betere universiteit.  Daarom steun ik de studentenpolitiek. Laat jij je stem horen!?


15. Max Laboyrie

Hand in hand voor LIEF


16. Jasper Claessen

Neem de tijd voor onderwijskwaliteit.


17. Demi Kruijer


18. Jhaleesa Alberg

Kennis is macht. Kijk zo veel mogelijk om je heen. Probeer de wereld zo goed mogelijk te begrijpen. Dat is iets wat ik van jongs af aan meerdere malen heb gehoord. Interdisciplinariteit en zelfontwikkeling stimuleren is een pre voor een goede universiteit als je het aan mij vraagt!


Wil je weten hoe je zelf actief kunt worden bij LIEF? Check dan Actief bij LIEF.