2. Damian Piersma

Als er iets duidelijk is geworden het afgelopen jaar, is het dat je altijd op het scherpst van de snede moet zijn. Kritisch kijken naar wat er gebeurt en wat er gevraagd wordt. Dat is wat er nodig is om samen voor een beter Science Park te gaan.