Lijst 2022

Met trots presenteren we de kandidaten van LIEF voor de facultaire studentenraadsverkiezingen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor het academisch jaar 2022/2023.

Op deze pagina vind je informatie over de kandidaten en wat hun persoonlijke prioriteiten zijn voor komend collegejaar.

Stemmen is mogelijk van maandag 16 tot en met vrijdag 20 mei.

1. Daniella Dhingra

Duidelijkheid en transparantie is wat we willen!!

Sta mij toe om mezelf kort voor te stellen. Mijn naam is Daniella Dhingra, 18 jaar en eerstejaars Scheikunde studente aan de UvA en VU. Door middel van dit korte filmpje zou ik graag mijn motivatie willen toelichten voor de studentenraad, als lid van de partij LIEF, en wat wij zouden willen verbeteren. Een van de meest vervelende dingen waar we als studenten tegenaan lopen zijn onduidelijkheden, al is het op het gebied van tentamens, hoorcollege stof of verslaglegging. Maar ook de informatievoorziening in het algemeen kan soms erg kort dag of moeilijk te vinden zijn. Hier wil ik mij het komende jaar voor inzetten! Zodat wij als studenten op het Science Park, zo min mogelijk problemen ondervinden tijdens onze studietijd!

Stem je op mij?

2. Damian Piersma

Constructief kritisch

Als er iets duidelijk is geworden het afgelopen jaar, is het dat je altijd op het scherpst van de snede moet zijn. Kritisch kijken naar wat er gebeurt en wat er gevraagd wordt. Dat is wat er nodig is om samen voor een beter Science Park te gaan.

3. Daniel López Méndez

De link tussen docent, student en bestuur

Hallo!! Ik ben Daniel, een Spaanse student Biomedische wetenschappen aan de FNWI. Kort na de start van mijn studie kreeg ik het idee dat sommige zaken binnen mijn bachelor niet erg lekker gingen. Ik heb het hier bijvoorbeeld over een gebrek aan voldoende oefenmateriaal of werkcolleges of een te ingewikkelde/vage uitleg van de lesstof tijdens hoorcolleges. Ik vond het dermate ‘storend’ dat ik op een gegeven moment zelf statistiek-bijles ben gaan geven aan medestudenten die me daar om vroegen. Pas later kwam

ik erachter dat soortgelijke problemen ook in andere bachelors voorkomen. Daar komt bij dat ik de stellige indruk heb dat docenten hiervan onvoldoende op de hoogte zijn. Daarom wil ik graag namens mijn medestudenten instappen. Omdat goede communicatie – en het naar voren brengen van knelpunten – van essentieel belang is voor goed onderwijs.

Daarnaast is in mijn ogen ook mentaal welzijn een belangrijk onderwerp. Tijdens het “lockdown onderwijs” zag ik om me heen nogal wat medestudenten met een behoefte aan psychische hulp. Die is slechts in beperkte mate beschikbaar bij de UvA. Omdat academisch succes en welzijn vaak gepaard gaan, wil ik ook pleiten voor een uitbreiding van het welzijnssysteem van de faculteit.

Als toekomstig raadslid kijk ik ook uit naar het contact met medestudenten, docenten en bestuursleden. Omdat we alleen samen vooruit kunnen, hoe cliché het ook klinkt.

4. Stan Fris

Stukje bij beetje een fijne studieomgeving voor iedereen

Hoihoi, Mijn naam is Stan en ik zit in het eerste jaar van de bachelor Kunstmatige Intelligentie.

Ik zie bij mijn eigen en andere studies en op de campus in het algemeen veel dingen waarvan ik denk dat ze beter en makkelijker kunnen. Mijn ambitie als raadslid is om deze dingen op een zo goed mogelijk te vertolken richting de universiteit. Mijn belangrijkste punt waar ik verbetering in aan wil brengen is duidelijkheid van het onderwijs, vaak krijg je na een tentamen niet bij alle vragen correcte voorbeeldantwoorden of zijn er geen duidelijke cijferrichtlijnen bekend. Dit zou ik als raadslid graag willen oppakken en proberen om een wezenlijk verschil te maken binnen de universiteit die voelbaar is voor alle studenten.

5. Melanie Kool

Iedere stap is een stap dichterbij

Hoi allemaal! Ik ben Melanie, tweedejaarsstudent Future Planet Studies en studentlid bij de Opleidingscommissie. Tijdens mijn studiekeuze kwam ik er al snel achter dat ik niet alleen wilde studeren, ik wilde de wereld veranderen en uitdagingen verhelpen. We kennen allemaal de problemen van nu op klimaat, milieu, sociaal en persoonlijk gebied. Wat deze problemen moeilijk maakt is onder andere dat ze heel groot zijn en dat ze zichzelf niet zomaar oplossen. Daarom hoop ik een aantal van deze onderwerpen kleiner te kunnen maken, binnen de veilige muren van de faculteit, en verder te bouwen op wat de raad al heeft bereikt en wil bereiken.  

Een van de manieren om problemen aan te pakken is door te kijken naar de lange termijn. Op Science Park ben je niet zomaar een student, een studentnummer, je bent iemand die ervoor heeft gekozen om je tijd te besteden aan ontwikkeling en groei als individu. Deze keuze moet zo goed als kan ondersteund en gestimuleerd worden met kwalitatief goed onderwijs. Daarom wil ik me inzetten voor alle middelen en flexibiliteit die jij nodig hebt. Of dit nu minder verplichte werkgroepen of meer tijd voor herkansingen betekent, daar zal ik voor werken!