Lieve allemaal,

Na de opheffing van KiesMEI afgelopen jaar, werd het duidelijk dat er op het Science Park ruimte nodig is voor nieuwe partijen. STOUT en SLAAFS zijn dit jaar geïntroduceerd, wat het politieke klimaat al ietwat democratischer maakte. Zoals wij op onze ALV aangaven, zouden wij LIEF graag wat meer richting willen geven. Door LIEF meer te profileren, creëren wij ruimte voor andere partijen, opdat de facultaire studentenpolitiek meer divers kan worden.

Tijdens deze open vergadering willen wij bespreken wat LIEF is en waar LIEF voor staat om zodoende als partij meer één richting in te gaan. Komt allen op 22 juni om 17:00 in B0.209 en denk mee!! Wij zorgen voor wat bier en snacks!

De agenda is als volgt:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen agenda
  4. Voorstelrondje: wat houdt LIEF in voor jou?
  5. Huidig politiek klimaat
  6. Profileren a.d.h.v. pijlers
  7. Wat nu?
  8. WVTTK
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Liefs,
Bestuur 2017 ♥