Programma 2021

Meer Onderwijs op Maat

Nu meer dan ooit is het belangrijk dat studenten op hun eigen manier kunnen studeren.

Van nature zijn wij allemaal nieuwsgierig, het is daarom normaal dat wij meer willen leren dan zaken uit ons eigen vakgebied. Hierom willen wij het graag mogelijk maken dat studenten alle vakken kunnen volgen, dus ook van andere opleidingen. Zodat iedereen zijn kennis zo breed kan maken als die wil. Ook diepgang, vaak behandeld in honoursvakken of als onderdeel van een honourstraject, moet voor iedereen mogelijk zijn en niet alleen voor de sterke studenten. Daarom vinden wij dat toegangscriteria voor deze vakken of trajecten niet moeten afhangen van de prestaties van studenten, maar van hun motivatie.

Hoewel veel studenten proberen zo veel mogelijk tijd voor hun studie vrij te maken, zijn er veel studenten die hiernaast ook nog andere verplichtingen hebben in hun werkweek, zoals werk of andere activiteiten. Voor deze studenten is het fijn om een werkgroepindeling te hebben die hier zo goed mogelijk op aan kan sluiten. Daarom vinden we het belangrijk dat studenten zo vroeg mogelijk van tevoren weten hoe deze indeling precies zit, en waar mogelijk op een andere manier heringedeeld kunnen worden wanneer er conflicten zijn in hun agenda.

Voortbordurend op het vorige punt, zal het zo nu en dan voorkomen dat een specifieke werkgroep voor een student niet uitkomt. Daarnaast kan een student ook voor zichzelf hebben geconstateerd dat de manier waarop de werkgroepen inhoudelijk zijn opgezet niet aansluiten bij de eigen leerstijl. Studenten moeten daarom zelf de vrijheid hebben om de keuze te maken of zij aan een werkgroep deelnemen en een aanwezigheidsplicht staat haaks op dit streven. Als we studenten serieus willen nemen, moeten wij uitgaan van hun vermogen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de manier waarop zij een vak volgen en zichzelf op het tentamen voorbereiden.

Het komt geregeld voor dat tentamens niet de eerste keer gehaald worden, en dat er herkanst moet worden. Voor deze studenten is er na het tentamen vaak niet of nauwelijks ondersteuning meer, en wordt er verwacht dat zij één of twee twee maanden na het laatste college alle te leren stof nog onderhouden, terwijl zij ook alweer nieuwe vakken aan het volgen zijn. Voor deze leerlingen willen wij eraan werken dat er ook in deze periode tussen het einde van het vak en de herkansing nog een mogelijkheid voor ondersteuning komt.

Aandacht voor Kleur op de FNWI

LIEF staat voor diversiteit en inclusiviteit en het is belangrijk dat dit uitgestraald wordt. Wij willen dat iedereen welkom is op onze faculteit en dat iedereen zich thuis voelt. 

Er is een meldpunt voor discriminatie en pesten, alleen is dit meldpunt nog niet breed bekend onder studenten niet heel erg bekend. Het is belangrijk dat iedereen wel op de hoogte is van dit meldpunt en weet hoe er contact mee op kan worden genomen, mocht dat nodig zijn. Zodra fysiek onderwijs weer volledig mogelijk is, zullen wij posters ophangen op de FNWI om het meldpunt bekender te maken. 

Verder willen wij ook graag dat de FNWI nog meer uit gaat stralen dat iedereen welkom is. Een manier om dit te doen, is door het plaatsen van regenbogen. Regenbogen representeren namelijk diversiteit en toegankelijkheid, wat onze kernwaarden zijn. Er zou onder andere extra kleurrijke kunst kunnen worden geplaatst of een regenboogzebrapad gerealiseerd kunnen worden. Er is namelijk bewezen door onder andere Dzulkifi en Mustafar dat de aanwezigheid van kleur zorgt voor een hogere productiviteit en een goede sfeer en de regenbogen kunnen daar mee helpen.

Van Evaluatie naar Verbetering

Op dit moment is de belangrijkste en meest gangbare vorm van onderwijsevaluatie op onze faculteit de UvA-Q-vragenlijst die aan het einde van ieder vak aan de deelnemende studenten wordt voorgelegd. Wij vinden deze manier van evaluatie in zijn huidige vorm niet optimaal. Er zitten vaak vragen tussen die voor studenten niet duidelijk te beantwoorden zijn; de resultaten van de enquêtes worden veelal niet gedeeld en uiteindelijk is de responsgraad ook te laag om op basis van de data nuttige conclusies te trekken. Daarom willen we dat er gekeken wordt naar hoe dit huidige proces verloopt, en op welke manier het verbeterd kan worden.

Naast UvA-Q vinden we dat er ook gekeken moet worden naar andere vormen van laagdrempelige onderwijsevaluatie. De enquêtes van UvA-Q worden immers enkel aan het einde van het vak afgenomen, en maken het dus niet mogelijk dat er al tijdens het vak iets met de feedback van de student gebeurt. Om dit wel mogelijk te maken organiseren sommige opleidingen zogenaamde klankbordbijeenkomsten—bijeenkomsten met studenten en vakcoördinator waar plus- en minpunten van het vak besproken worden— ongeveer halverwege het vak. Wij willen graag kijken naar welke vergelijkbare initiatieven er bij de verschillende opleidingen van de FNWI zijn, en of deze ook breder kunnen worden ingezet.

Oog voor Mentale Gezondheid

Om het beste uit de studententijd te kunnen halen is het belangrijk dat studenten goed in hun vel zitten en zich veilig voelen op de universiteit. Daarom is het volgens LIEF belangrijk om aandacht te geven aan mentale gezondheid. Door open discussies te organiseren over mentale gezondheid en functiebeperkingen wil LIEF stigma’s en stereotypen doorbreken. Daarnaast streeft LIEF naar het creëren van betere faciliteiten voor studenten die daar behoefte aan hebben door het beschikbaar stellen van meer studentenpsychologen—en te lobbyen voor studentenpsychologen op de FNWI—en het bieden van betere ondersteuning aan mensen met een functiebeperking.