Meld je aan voor de bestuursinteresseavond 7 december 17:00

Het bestuur van LIEF houdt de partij draaiende. Je belangrijkste doel als bestuur is om mensen te vinden voor de studentenraad. Je hoeft hiervoor niet per se zelf in de FSR te zitten of te gaan. Hoeveel tijd je per week aan LIEF besteed als bestuur kan erg wisselvallig zijn. Het kost meer tijd rond de verkiezingen of als je een leuk uitdagend project vindt voor jezelf om aan te werken, maar gemiddeld is het zo’n 4 uur per week, dus vergelijkbaar met een commissie van een studievereniging.

Binnen het bestuur hebben we een aantal functies, namelijk: voorzitter, secretaris, penningmeester, vicevoorzitter en commissaris acties. 

  • De voorzitter is het externe aanspreekpunt van de partij, faciliteert de vergaderingen en houdt overzicht van wat er binnen de partij gebeurt. 
  • De secretaris houdt de mail bij, notuleert vergaderingen, houdt de website bij en zorgt voor structuur binnen het bes tuur. 
  • De penningmeester zorgt ervoor dat de aanvragen voor financiering worden gedaan en dat de financiële kant van de partij goed verloopt. 
  • De vicevoorzitter organiseert de verkiezingen, is het vertrouwelijk aanspreekpunt van de partij, houdt evaluaties en neemt taken over van andere bestuursleden indien nodig. 
  • De commissaris acties faciliteert de acties die we door het jaar heen houden voor werving en om de partij zichtbaar te maken.

Wil je meer weten over een bestuursjaar bij LIEF of de verschillende functies, stuur dan een mailtje naar liefnwi@gmail.com voor meer informatie.