Lekken, bezetten, mailen — onze recente ervarinigen met inspraak op de uva 23 Jul 2014

Nadat de plannen voor de AFS zijn weggestemd in december, is het bestuur vrolijk doorgegaan, maar nu in stilte. Vlak voor de zomer bleek uit gelekte stukken dat de verhuizingsplannen gewoon doorgaan, ook al was dit een van de grootste afknappers rond de AFS-plannen. Hiermee liet het bestuur van de UvA, net als bij de verhuizing naar REC en het 8-8-4-systeem, zien dat ze geen interesse had in de mening van studenten en medewerkers.

Wij stonden voor een probleem: het was twee dagen voor de vakantie en er moest snel aandacht op de problemen worden gevestigd. Als reactie hebben we toen met een groep studenten het Education Service Centre (ESC) bij Science Park bezet. Jammer genoeg liet het bestuur tijdens de onderhandelingen vallen dat het binnenhalen van het onderzoeksinstituut SRON, en daarmee de AFS, belangrijker was dan de mening van studenten en medewerkers. Wij waren geschokt.

Klik hier om de rest van dit opiniestuk te lezen >>

Opinie: Een Salami-faculteit? Nee Bedankt 11 Jul 2014

Op 26 juni 2014 is er via UvALeaks een convenant tussen het College van Bestuur van de UvA en de VU naar buiten gebracht. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd omtrent de huisvesting van drie Amsterdamse faculteiten: de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen en de Faculteit Exacte Wetenschappen van de VU en de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA. In dit convenant wordt verwezen naar een aantal bijlagen. Deze bijlagen zijn exacte kopieën van de stukken horend bij de Amsterdam Faculty of Science (AFS), die op 20 december 2013 door de medezeggenschapsraden van de UvA zijn weggestemd. Het gaat onder andere om de ‘Propositie Amsterdam Faculty of Science’ uit december 2012 en een overzicht van alle verhuisbewegingen in het kader van de AFS uit november 2013.

Klik hier om de rest van dit opiniestuk te lezen >>

LIEF behaalt tien zetels 26 May 2014

De uitslag van de studentenraadsverkiezingen 2014 is inmiddels bekend! LIEF is erg trots op de tien behaalde zetels in de raad van de FNWI. De LIEF fractie in de FSR FNWI 2014-15 zal bestaan uit Thomas van der Veen, Jorn Peters, Tim Hoogeveen, Jonas Lodewegen, Zazo Meijs, Annelieke Müller, Thomas Adrian, Dominique van Poorten, Ysbrand Galama en Gerben Yntema, van harte gefeliciteerd allemaal! Ook leuk om te vermelden is dat er precies 1098 stemmen op LIEF zijn geweest tijdens deze verkiezingen en laat dat nou net de postcode van het Science Park zijn. LIEF wil alle 1098 studenten ontzettend bedanken voor hun stem en vertrouwen in LIEF! De opkomst was met 31,5% wel lager dan vorig jaar. Voor de Centrale Studentenraad was de opkomst 18,5%. Van de zeven direct verkiesbare zetels gaan er daar vijf naar mei en twee naar UVA-SOCIAAL.

Benieuwd naar de volledige uitslag? Bekijk ‘m hier

Dag 4: Een persoonlijk verhaal 15 May 2014

Vandaag stond de verkiezingscampagne in het teken van onpersoonlijkheid. Door het huidige rendementsdenken van de universiteit is LIEF bang dat de universiteit te zeer een diplomafabriek wordt waarin geen plaats meer is voor persoonlijke aandacht voor de student. Dit werd vandaag gesymboliseerd door notitieblokjes met een barcode voor elke student. Het lijkt er nu op dat de UvA steeds verder gaat met het rendementsdenken. In het nieuwe instellingsplan is het studierendement van 70% naar 80% bijgesteld.

Het aantal studenten gaat komende jaren weer toenemen en de persoonlijke aandacht voor de student is hierbij zeker iets wat in de gaten gehouden moet worden. De studieadviseurs hebben slechts beperkte tijd om een student te helpen, waardoor deze niet in staat zijn om de student de persoonlijke aandacht te geven die hij nodig heeft.

De laatste loodjes

Morgen is de laatste dag van de campagne en daarmee ook voor jullie de laatste kans om je stem te laten horen! Deze dag zullen wij de focus leggen op communicatie binnen de universiteit. Dit kan gezien worden op verschillende vlakken: van academische gemeenschap tot de studiegids. Kom morgen zeker langs bij onze stand in de centrale hal om meer te horen. Stem LIEF en roep al je vrienden op om dit ook te doen, want een hoge opkomst is ontzettend belangrijk!

Dag 3: LIEF als een blok vóór samenwerking 14 May 2014

Nadat ‘s maandags het ruimtegebrek op Science Park, en ‘s dinsdags de verschoolsing van de universiteit voorbijgekomen waren, stond vandaag het thema samenwerking centraal in de LIEF-campagne. Na de problematiek van maandag en de kritische houding van dinsdag, begon de woensdagochtend optimistisch: LIEF is vóór samenwerking.

Interdisciplinariteit

Allereerst is er de samenwerking binnen de faculteit. Natuurlijk is er al de nodige interdisciplinaire interactie op het Science Park. Toch wil LIEF het aankomend jaar op zoek naar nog meer nieuwe vormen van verbreding, zoals bidisciplinaire vakken en minoren (denk aan programmeren voor natuurkundigen) en het doen van tweede- en derdejaarsprojecten buiten het eigen onderzoeksinstituut. Bètabrede initiatieven, zoals het vandaag voor het eerst gehouden studentencolloquium, kunnen zulke uitwisselingen van ideeën stimuleren; het LIEF-campagneteam was dan in groten getale aanwezig bij het colloquium.

UvA-VU

Daarnaast is er de veelbesproken samenwerking met de VU. Ook deze vorm van samenwerking kan veel opleveren. Sterker nog, de afgelopen jaren heeft de UvA al een aantal mooie opleidingen aangeboden in samenwerking met de VU, zoals de master in Computational Science. Natuurlijk ziet LIEF dat samenwerkingsplannen echter niet altijd positief hoeven te blijken. Bovendien vindt LIEF dat een visie op de toekomst van onze faculteit niet zonder de ideeën van studenten kan. Daarom pleitte LIEF vandaag met een constructieve houding voor een rustige opbouw van onderaf, waarbij iedereen zijn steentje kan bijdragen. De ultieme metafoor hiervoor was bij de LIEF-stand te bewonderen: Jenga, waarbij iedere student kon bepalen welke bouwsteen volgens hem bovenop het bouwwerk hoorde te liggen.

Vooruitblik

Morgen zal in het teken staan van het steeds onpersoonlijker worden van een vroeger nog kleinschalige bètastudie. Het LIEF-team zal opnieuw zijn uiterste best doen om uit te leggen waarom de studentenraad ertoe doet, en waarom jij voor LIEF moet kiezen. Heb je al gestemd? Overtuig dan je vrienden om een stem uit te brengen!

Verkiezingen

De studentenraadsverkiezingen 2014 vinden plaats van 12 tot en met 16 mei. Vergeet niet je stem uit te brengen.

Contact met LIEF

LIEF is per e-mail te bereiken op liefnwi@gmail.com.

Eerstvolgende Actie

De eerstvolgende acties van LIEF zal plaatsvinden op alle dagen tijdens de verkiezingsweek. Kom vooral langs de centrale hal.