LIEF Solidair met Bezetters Bungehuis 18 Feb 2015

Sinds afgelopen vrijdag bezet een groep studenten onder de naam De Nieuwe Universiteit (DNU) het Bungehuis. Het Bungehuis wordt gebruikt door de Faculteit Geesteswetenschappen (FGw) en zetelt ook het bestuur van de FGw. DNU is ontevreden met de huidige top-down bestuurswijze en stelt zelf de volgende eisen:

  1. Democratische verkiezing van het universiteitsbestuur
  2. Verandering van het allocatiemodel: financiering op basis van input, niet op basis van rendementen
  3. Stopzetting van het huidige Profiel 2016
  4. Referenda per instituut en opleiding over de samenwerking tussen de UvA en de VU op de FNWI
  5. Vaste contracten in plaats van flexibele aanstellingen
  6. Een open debat over huisvestingskosten ten opzichte van bezuinigingen op onderwijs en onderzoek. In verband daarmee: behoud van het Bungehuis als UvA-locatie.

LIEF is van mening dat een universiteit niet als een bedrijf bestuurd moet worden. De mensen aan het stuur moeten dicht bij het onderwijs en onderzoek staan. Op deze manier zal de universiteit zich in richting bewegen ter bevordering van het onderzoek en onderwijs. LIEF vindt dat de universiteit het opleiden van kritische denkers voor in de maatschappij als taak heeft. Dit doe je niet door enkel vakken en studies met een hoog rendement aan te bieden. Er moet een keuze gemaakt worden over welk onderwijs van belang is en dit moet dan onderwezen worden, ongeacht de output. Daarnaast moeten studenten en onderzoekers zoveel mogelijk betrokken worden bij veranderingen van het onderwijs. Op de FNWI is de decaan nog altijd van mening dat studenten niet om instemming gevraagd hoeft te worden op het moment dat twee opleidingen van twee universiteiten samengevoegd worden in de vorm van een joint-programme. LIEF is van mening dat deze stappen niet zomaar genomen mogen worden zonder dat studenten en docenten het eens zijn met de plannen. Om deze en andere reden staat LIEF achter de eisen van DNU.

LIEF is van mening dat de uitholling van het onderzoek en onderwijs en de megalomane vorm van bestuur een halt toegeroepen moet worden. De noodzakelijkheid hiervan wordt al geruime tijd besproken en beargumenteerd op zowel lokaal als nationaal vlak. Echter, tot op heden blijft een reactie vanuit de politiek of het College van Bestuur van de UvA nog altijd uit. LIEF ziet in dat het niet uit te sluiten is dat er studenten en/of medewerken hinder ondervinden van de bezetting. Echter is LIEF van mening dat de bezetting een noodzakelijk kwaad is om de aandacht te vestigen op de zaken die tot op heden door het bestuur teveel genegeerd of weggewuifd zijn. LIEF steunt daarom de bezetting in zijn huidige vorm.

[Edit 19-01-2015: Voorheen werd foutief beschreven dat de FSR FNWI geen instemming heeft op joint-degrees. Dat moet, zoals nu beschreven, joint-programmes zijn.]

Lekken, bezetten, mailen — onze recente ervarinigen met inspraak op de uva 23 Jul 2014

Nadat de plannen voor de AFS zijn weggestemd in december, is het bestuur vrolijk doorgegaan, maar nu in stilte. Vlak voor de zomer bleek uit gelekte stukken dat de verhuizingsplannen gewoon doorgaan, ook al was dit een van de grootste afknappers rond de AFS-plannen. Hiermee liet het bestuur van de UvA, net als bij de verhuizing naar REC en het 8-8-4-systeem, zien dat ze geen interesse had in de mening van studenten en medewerkers.

Wij stonden voor een probleem: het was twee dagen voor de vakantie en er moest snel aandacht op de problemen worden gevestigd. Als reactie hebben we toen met een groep studenten het Education Service Centre (ESC) bij Science Park bezet. Jammer genoeg liet het bestuur tijdens de onderhandelingen vallen dat het binnenhalen van het onderzoeksinstituut SRON, en daarmee de AFS, belangrijker was dan de mening van studenten en medewerkers. Wij waren geschokt.

Klik hier om de rest van dit opiniestuk te lezen >>

Opinie: Een Salami-faculteit? Nee Bedankt 11 Jul 2014

Op 26 juni 2014 is er via UvALeaks een convenant tussen het College van Bestuur van de UvA en de VU naar buiten gebracht. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd omtrent de huisvesting van drie Amsterdamse faculteiten: de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen en de Faculteit Exacte Wetenschappen van de VU en de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA. In dit convenant wordt verwezen naar een aantal bijlagen. Deze bijlagen zijn exacte kopieën van de stukken horend bij de Amsterdam Faculty of Science (AFS), die op 20 december 2013 door de medezeggenschapsraden van de UvA zijn weggestemd. Het gaat onder andere om de ‘Propositie Amsterdam Faculty of Science’ uit december 2012 en een overzicht van alle verhuisbewegingen in het kader van de AFS uit november 2013.

Klik hier om de rest van dit opiniestuk te lezen >>

LIEF behaalt tien zetels 26 May 2014

De uitslag van de studentenraadsverkiezingen 2014 is inmiddels bekend! LIEF is erg trots op de tien behaalde zetels in de raad van de FNWI. De LIEF fractie in de FSR FNWI 2014-15 zal bestaan uit Thomas van der Veen, Jorn Peters, Tim Hoogeveen, Jonas Lodewegen, Zazo Meijs, Annelieke Müller, Thomas Adrian, Dominique van Poorten, Ysbrand Galama en Gerben Yntema, van harte gefeliciteerd allemaal! Ook leuk om te vermelden is dat er precies 1098 stemmen op LIEF zijn geweest tijdens deze verkiezingen en laat dat nou net de postcode van het Science Park zijn. LIEF wil alle 1098 studenten ontzettend bedanken voor hun stem en vertrouwen in LIEF! De opkomst was met 31,5% wel lager dan vorig jaar. Voor de Centrale Studentenraad was de opkomst 18,5%. Van de zeven direct verkiesbare zetels gaan er daar vijf naar mei en twee naar UVA-SOCIAAL.

Benieuwd naar de volledige uitslag? Bekijk ‘m hier

Dag 4: Een persoonlijk verhaal 15 May 2014

Vandaag stond de verkiezingscampagne in het teken van onpersoonlijkheid. Door het huidige rendementsdenken van de universiteit is LIEF bang dat de universiteit te zeer een diplomafabriek wordt waarin geen plaats meer is voor persoonlijke aandacht voor de student. Dit werd vandaag gesymboliseerd door notitieblokjes met een barcode voor elke student. Het lijkt er nu op dat de UvA steeds verder gaat met het rendementsdenken. In het nieuwe instellingsplan is het studierendement van 70% naar 80% bijgesteld.

Het aantal studenten gaat komende jaren weer toenemen en de persoonlijke aandacht voor de student is hierbij zeker iets wat in de gaten gehouden moet worden. De studieadviseurs hebben slechts beperkte tijd om een student te helpen, waardoor deze niet in staat zijn om de student de persoonlijke aandacht te geven die hij nodig heeft.

De laatste loodjes

Morgen is de laatste dag van de campagne en daarmee ook voor jullie de laatste kans om je stem te laten horen! Deze dag zullen wij de focus leggen op communicatie binnen de universiteit. Dit kan gezien worden op verschillende vlakken: van academische gemeenschap tot de studiegids. Kom morgen zeker langs bij onze stand in de centrale hal om meer te horen. Stem LIEF en roep al je vrienden op om dit ook te doen, want een hoge opkomst is ontzettend belangrijk!

Verkiezingen

De studentenraadsverkiezingen 2014 vinden plaats van 12 tot en met 16 mei. Vergeet niet je stem uit te brengen.

Contact met LIEF

LIEF is per e-mail te bereiken op liefnwi@gmail.com.

Eerstvolgende Actie

De eerstvolgende acties van LIEF zal plaatsvinden op alle dagen tijdens de verkiezingsweek. Kom vooral langs de centrale hal.