Wat vind jij LIEF aan de FNWI? 07 Feb 2016

De volgende actie van LIEF heeft een positieve insteek! Voor valentijn willen we van jou weten wat jij echt superLIEF vindt aan het SciencePark. Op 15 februari staan we weer in de grote hal voor je klaar.

Dag 1: De verkiezingen zijn weer begonnen! 01 Jun 2015

Dag 1: Geen onnodige rendementsregels

Vanochtend zijn we vol goede moed begonnen met de verkiezingscampagne. De studenten van de FNWI konden vanochtend een diploma krijgen en daar geld voor krijgen. Maar alleen als ze op tijd waren. Ook bij je echte diploma is er alleen financiering voor als je snel genoeg studeert. LIEF is tegen dit soort rendementsregels die studenten verhinderen om het maximale uit hun studie te halen. Studenten moeten altijd de mogelijk hebben om zich te verdiepen en te verbreden. Ook het bindend studieadvies moet geen studenten uit de studie zetten die goede cijfers halen maar een paar vakken niet halen omrdat ze tijd kwijt zijn met bijvoorbeeld extracurriculaire activiteiten zoals de opleidingscommissies.

Een rommelige start

De eerste verkiezingsdag begon echter pas later op de dag doordat er problemen waren met de verkiezingssoftware en toen het uiteindelijk werkte stonden alle kandidaten er twee keer op. Gelukkig zijn alle problemen uiteindelijk opgelost en desondanks dat blijven wij gemotiveerd en zijn we klaar voor de tweede verkiezingsdag!

Stemmen kan op stem.uva.nl tot en met vrijdag.

Wil jij in de studentenraad namens LIEF? 20 Mar 2015

Van 7 t/m 13 mei zijn er weer studentenraadsverkiezingen om de studentenraden voor het collegejaar 2015-16 te vormen. LIEF is nu op zoek naar kandidaten die zich volgend jaar in willen zetten voor de Facultaire Studentenraad van de FNWI en hier de belangen van de b├Ętastudent willen behartigen. Heb jij goede idee├źn over hoe het onderwijs van de FNWI er uit moet zien? Lijkt het jou leuk om je een jaar lang in te zetten om de FNWI een nog betere faculteit te maken? Wil jij een jaar bestuurservaring op doen? Stel je dan kandidaat namens LIEF!

Twijfel je of heb je nog vragen? Schroom dan niet om een mailtje te sturen naar liefnwi@gmail.com om in gesprek te kunnen gaan met een van onze huidige raadsleden. Als je al overtuigd bent, stuur dan uiterlijk 27 maart je CV, motivatie en een korte blog (500 woorden over wat jij met de studentenraad zou willen bereiken) naar liefnwi@gmail.com.

LIEF Solidair met Bezetters Bungehuis 18 Feb 2015

Sinds afgelopen vrijdag bezet een groep studenten onder de naam De Nieuwe Universiteit (DNU) het Bungehuis. Het Bungehuis wordt gebruikt door de Faculteit Geesteswetenschappen (FGw) en zetelt ook het bestuur van de FGw. DNU is ontevreden met de huidige top-down bestuurswijze en stelt zelf de volgende eisen:

  1. Democratische verkiezing van het universiteitsbestuur
  2. Verandering van het allocatiemodel: financiering op basis van input, niet op basis van rendementen
  3. Stopzetting van het huidige Profiel 2016
  4. Referenda per instituut en opleiding over de samenwerking tussen de UvA en de VU op de FNWI
  5. Vaste contracten in plaats van flexibele aanstellingen
  6. Een open debat over huisvestingskosten ten opzichte van bezuinigingen op onderwijs en onderzoek. In verband daarmee: behoud van het Bungehuis als UvA-locatie.

LIEF is van mening dat een universiteit niet als een bedrijf bestuurd moet worden. De mensen aan het stuur moeten dicht bij het onderwijs en onderzoek staan. Op deze manier zal de universiteit zich in richting bewegen ter bevordering van het onderzoek en onderwijs. LIEF vindt dat de universiteit het opleiden van kritische denkers voor in de maatschappij als taak heeft. Dit doe je niet door enkel vakken en studies met een hoog rendement aan te bieden. Er moet een keuze gemaakt worden over welk onderwijs van belang is en dit moet dan onderwezen worden, ongeacht de output. Daarnaast moeten studenten en onderzoekers zoveel mogelijk betrokken worden bij veranderingen van het onderwijs. Op de FNWI is de decaan nog altijd van mening dat studenten niet om instemming gevraagd hoeft te worden op het moment dat twee opleidingen van twee universiteiten samengevoegd worden in de vorm van een joint-programme. LIEF is van mening dat deze stappen niet zomaar genomen mogen worden zonder dat studenten en docenten het eens zijn met de plannen. Om deze en andere reden staat LIEF achter de eisen van DNU.

LIEF is van mening dat de uitholling van het onderzoek en onderwijs en de megalomane vorm van bestuur een halt toegeroepen moet worden. De noodzakelijkheid hiervan wordt al geruime tijd besproken en beargumenteerd op zowel lokaal als nationaal vlak. Echter, tot op heden blijft een reactie vanuit de politiek of het College van Bestuur van de UvA nog altijd uit. LIEF ziet in dat het niet uit te sluiten is dat er studenten en/of medewerken hinder ondervinden van de bezetting. Echter is LIEF van mening dat de bezetting een noodzakelijk kwaad is om de aandacht te vestigen op de zaken die tot op heden door het bestuur teveel genegeerd of weggewuifd zijn. LIEF steunt daarom de bezetting in zijn huidige vorm.

[Edit 19-01-2015: Voorheen werd foutief beschreven dat de FSR FNWI geen instemming heeft op joint-degrees. Dat moet, zoals nu beschreven, joint-programmes zijn.]

Lekken, bezetten, mailen — onze recente ervarinigen met inspraak op de uva 23 Jul 2014

Nadat de plannen voor de AFS zijn weggestemd in december, is het bestuur vrolijk doorgegaan, maar nu in stilte. Vlak voor de zomer bleek uit gelekte stukken dat de verhuizingsplannen gewoon doorgaan, ook al was dit een van de grootste afknappers rond de AFS-plannen. Hiermee liet het bestuur van de UvA, net als bij de verhuizing naar REC en het 8-8-4-systeem, zien dat ze geen interesse had in de mening van studenten en medewerkers.

Wij stonden voor een probleem: het was twee dagen voor de vakantie en er moest snel aandacht op de problemen worden gevestigd. Als reactie hebben we toen met een groep studenten het Education Service Centre (ESC) bij Science Park bezet. Jammer genoeg liet het bestuur tijdens de onderhandelingen vallen dat het binnenhalen van het onderzoeksinstituut SRON, en daarmee de AFS, belangrijker was dan de mening van studenten en medewerkers. Wij waren geschokt.

Klik hier om de rest van dit opiniestuk te lezen >>

Studentenraad 2016-2017

De studentenraadsverkiezingen 2016 vinden plaats van 9 tot en met 13 mei. Vergeet niet je stem uit te brengen. Wil je je namens LIEF kandidaat stellen? meld je dan voor 27 maart door te mailen naar liefnwi@gmail.com of bekijk deze pagina voor meer informatie.

Contact met LIEF

LIEF is per e-mail te bereiken op liefnwi@gmail.com.

Eerstvolgende Actie

De eerstvolgende acties van LIEF zal plaatsvinden op 15 februari 2016 in de centrale hal van het Science Park.