SciencePark door Lief en Leed

januari 6th, 2014

Liefhebbers van het Science Park, we hebben het afgelopen jaar nogal wat geleden. Er werden grote plannen gesmeed rondom de toekomst van onze faculteit en wij studenten kregen zelf maar bar weinig informatie. Er was een hoop onduidelijkheid en het duurde en het duurde maar. We gingen van go-no-go-moment naar go-no-go-moment en van stemdatum naar stemdatum. Gelukkig is 20 december jongstleden eindelijk een helder geluid richting onze faculteit gekomen. In lijn met het stemadvies van onze facultaire studentenraad, waar Studentenpartij LIEF volledig achterstaat (zie eerder bericht), hebben de medewerkers en studenten die zitting nemen in de centrale medezeggenschapsorganen gelukkig niet ingestemd met de plannen van de Amsterdam Faculty of Science (AFS).

Eén locatie
Waarschijnlijk zullen dus ook de komende jaren alle bètadisciplines in de Watergraafsmeer onderwezen worden en dit betekent concreet dat het Science Park geen afscheid hoeft te nemen van haar informatiewetenschappers.
LIEF vindt het belangrijk dat er nu goed gekeken wordt naar de gebieden waar intensievere samenwerking met de Vrije Universiteit wel degelijk wenselijk en vruchtbaar is. Zo moeten bijvoorbeeld de grote problemen uit de beginperiode van de gezamenlijke bachelor Scheikunde adequaat en zodoende permanent verholpen worden, dat deze niet structureel worden. We zijn dan ook verheugd dat deze samenvoeging geëvalueerd gaat worden en hopen dat alle samenwerkingsverbanden zullen profiteren van de resultaten uit dit onderzoek.
Studentenpartij LIEF hoopt dat door dit soort kwaliteitslagen en het behoud van zowel de exacte, de levens-, de informatie-, als de duurzaamheidswetenschappen op het Science Park een stimulerend wetenschappelijk klimaat ontstaat, waarin deelnemers uit alle hoeken van de academische gemeenschap elkaar weten te vinden.

Proces AFS werkte averechts
Het heeft er het afgelopen jaar soms op geleken dat niet iedereen op onze faculteit elkaar wist te vinden. Studenten voelden zich dikwijls gepasseerd bij het beleid en er zijn diverse acties geweest om dit kenbaar te maken. Ook ontstond het gevoel dat de verschillende medezeggenschapsorganen van onze faculteit soms niet voldoende werden betrokken bij het bestuur van onze faculteit. Aan het einde van het jaar was er als klap op de vuurpijl nog de benoeming van onze nieuwe decaan. Een gebeurtenis die niet de schoonheidsprijs verdient en waar LIEF nog steeds verbolgen over is (zie eerdere berichtgeving).
We zijn nog in het ongewisse hoe deze aanstelling van een gemeenschappelijke decaan met de bètafaculteiten van de VU nu moet worden gezien. Studentenpartij LIEF hoopt echter, de recente gebeurtenissen van 20 december meenemende, dat komend jaar er meer beleid wordt gemaakt vanuit de werkvloer, de practicumzalen, en de collegebanken.

De toekomst van het Science Park
Wat dat laatste betreft hopen wij dat het directieteam evenveel tijd en moeite steekt in het creëren van meer van dit soort plekken, als zij hebben gestoken in de plannen voor de AFS. Het heersende ruimtegebrek is daadwerkelijk een groot probleem waar we dagelijks mee geconfronteerd worden. Deze drukteproblematiek lijkt de komende tijd ook niet minder te gaan worden met de sluiting van studieplekken op het Roeterseiland en de verwachte hogere instroom van studenten volgend collegejaar op onze faculteit. Daarnaast moet, zoals eerder genoemd, een sfeer ontstaan waar eenieder uit de anonimiteit binnen deze drukte kan opstaan en zich kan mengen in hetgeen dat buiten zijn of haar eilandje op de faculteit gebeurd.

Ook komend jaar zal Studentenpartij LIEF zich inzetten voor de belangen van de bètastudenten van de Universiteit van Amsterdam. Wij wensen jullie dan ook een gelukkig en leerzaam 11111011110!!

Namens de partij,

Felicio Gordilho Fernandes, voorzitter
Peter Saalbrink, vicevoorzitter

Voor de PDF versie klik onderstaande link.
ReactieLIEF-op-niet-instemmen-AFS

Posted in Medezeggenschap, Nieuws | No Comments »

AFS-plannen

december 16th, 2013

Studentenpartij LIEF onderschrijft het standpunt van de Facultaire Studentenraad FNWI dat de voorgestelde fusie van de gehele faculteit niet gezien kan worden als de optimale manier om de toekomst van het Amsterdamse bètalandschap vorm te geven.

Studentenpartij LIEF ziet veel verschillende verbanden tussen de vier domeinen zoals deze worden onderscheiden in de AFS plannen (de Informatie Wetenschappen, de Exacte Wetenschappen, de Groene en de Rode levenswetenschappen) uit elkaar getrokken worden. Op dit moment zijn al deze domeinen op het Science Park aanwezig, maar in de fusieplannen zal dit niet meer het geval zijn. Met name het vertrek van de Informatie Wetenschappen naar de Zuidas zal funest zijn voor het karakter van het Science Park. Dit zou betekenen dat alle digitale kruisverbanden belast zullen worden en het onderwijs in belangrijke bètavaardigheden als programmeren wordt bemoeilijkt voor de domeinen die op het Science Park zullen blijven. Daarnaast getuigen deze fusieplannen van weinig visie vanuit de universiteit, daar alle bètadomeinen nog geen tien jaar geleden onder één dak gehuisvest zijn.

Bijzonder kwalijk is het dat grote problemen omtrent de drukte die nu spelen op onze faculteit niet lijken te worden aangepakt in de huidige fusieplannen. LIEF ziet niet in hoe de toeloop van studenten kan worden opgevangen binnen de huidige financiële huisvestingskaders.

Studentenpartij LIEF wil dan ook de Gezamenlijke Vergadering tussen de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad vragen om niet in te stemmen met de AFS-plannen. Wij wensen de Centrale Studentenraad veel succes de komende weken en hebben vertrouwen in onze eigen fractie in dit orgaan.

Eén Science Park door LIEF en leed.

Namens het bestuur van studentenpartij LIEF,

Felicio Gordilho Fernandes, voorzitter
Peter Saalbrink, vicevoorzitter

Tags: ,
Posted in Medezeggenschap | No Comments »

Aanstelling nieuwe decaan drie bètafaculteiten onacceptabel

oktober 24th, 2013

Afgelopen woensdag 22 oktober, is er een nieuwe decaan aangesteld voor onze faculteit. Namelijk de Faculteit voor Natuurkunde, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Universiteit van Amsterdam. Deze decaan is echter tegelijkertijd ook aangesteld als de decaan van de twee VU-bètafaculteiten die gaan fuseren (de FALW & de FEW). Daarna is het de bedoeling dat al deze faculteiten gaan fuseren tot één grote faculteit: de Amsterdam Faculty of Science (AFS).

Dat deze superfusie gaat gebeuren staat echter nog helemaal niet vast. Op dit moment ligt er nog een instemmingsverzoek bij de medezeggenschapsorganen. Het is dan ook zeer onwenselijk dat onze nieuwe decaan ook al decaan is geworden van de andere faculteiten. Om verschillende redenen. Allereerst omdat het medezeggenschapsproces met dit besluit wordt doorkruist. Iets waar Studentenpartij LIEF heel verbolgen over is. Naast dat LIEF het zeer ongepast vindt om nu al een gezamenlijke decaan aan te stellen, is LIEF ook van mening dat op dit moment veel belangrijke zaken spelen waar de decaan zich mee bezig moet houden. Onder andere: het grote tekort aan ruimte, de secundaire voorwaarden voor het instromen in het masteronderwijs, en de grote veranderingen in het bacheloronderwijs van de exacte wetenschappen. Dit zijn slechts voorbeelden van zaken die nu op onze faculteit spelen.
LIEF is van mening dat de faculteit een decaan verdient die zijn volle aandacht kan richten op de faculteit. Onze nieuwe decaan heeft echter als één van de voornaamste opdrachten om de bèta-fusie op de VU goed te laten verlopen. Dit is dan ook voor Studentenpartij LIEF onacceptabel!

De Centrale Studentenraad en de Facultaire Studentenraad hebben al aangegeven dat het onbegrijpelijk is dat hun stem wordt ontnomen en er bovendien een onwerkbare situatie ontstaat.
Studentenpartij LIEF, als belangenbehartiger van studenten aan de FNWI, maakt zich hier eveneens ernstige zorgen over. Zij zal zich te allen tijde inzetten voor de belangen van de bètastudenten. We roepen dan ook iedereen op om hun mening te verkondigen over dit besluit. Daarnaast steunen we de Facultaire Studentenraad volledig in deze zaak!!

Felicio Gordilho Fernandes
Voorzitter Studentenpartij LIEF

Tags: , , , , , ,
Posted in Medezeggenschap | No Comments »

LIEF zoekt nieuw bestuur

september 26th, 2013

Een nieuw collegejaar is van start gegaan, en de nieuwe studentenraad (met daarin dankzij jullie hulp 8 LIEFerds) is inmiddels geïnstalleerd. LIEF gaat er het komende jaar weer voor zorgen dat elke student op Science Park gehoord wordt.

Maar niet zonder jouw hulp! LIEF is namelijk op zoek naar een nieuw bestuur. Als bestuurslid houd je de partij draaiende, organiseer je acties, zoek je toekomstige leden voor de studentenraad en zorg je dat we komend jaar in mei opnieuw de verkiezingen winnen!

Het bestuur van LIEF bestaat in elk geval uit een voorzitter en eventueel een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn er verscheidene andere functies mogelijk. Denk aan een Chef PR, Chef Acties, Chef Activiteiten, Chef Inhoudelijk, Chef Internationale Betrekkingen, Chef Bandenspanning… het hangt er allemaal van af wat jíj bij LIEF wil gaan betekenen!

Lijkt het je wel wat, en wil je meer weten over wat het bestuur van LIEF nou precies allemaal doet, informeer dan (via de mail of persoonlijk) bij een van ons. Of meld je gewoon direct aan! ;)

Trouwens: omdat LIEF tegenwoordig een echte vereniging is, vindt de bestuurswissel plaats tijdens een ALV. Leden worden uitgenodigd voor deze ALV. Wil je lid worden van LIEF? Meld je dan bij ons!

Hopelijk horen we snel van je!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Nieuws | No Comments »